جامع مکانیک

سوخت رسانی انژکتوری پراید مدل ساژم
نویسنده : محمد گروهی - ساعت ٤:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٧

سیستم های سوخت رسانی نصب شده روی پراید در دو نوع ساژم  کیا می باشد .

سیستم ساژم چند تفاوت با سیستم کیا دارد.

1- دلکو در این سیستم حذف شده و به جای آن سنسورcnp میل بادامک نصب شده .و زمان احتراق در سیلندر اول را شناسایی می کند

2- کوئل 4 ترمینال فشار ضعیف و 4 ترمینال فشار قوی دارد

3- سنسور مپ و سنسور ats در یک واحد قرار گرفته و روی مخزن آرامش منی فولد ورودی نصب می شود.

4- رله اصلی به صورت رله دوبل ساخته شده

5- سنسور دور سنج و زاویه سنج ckp این سنسور از نوع القائی است و در مقابل یک چرخ دندانه دار همان فلایویل قرار گرفته و روی پوسته نصب می شود .

تعداد دندانه های دور فلایویل 58 عدد است و دو دندانه حذف شده است. و فاصله هر دندانه با دندانه دیگر 6 درجه است .

وقتی قسمت بدون دندانه روبروی سنسور می رسد. تغییر شار مغناطیسی ایجاد می شود .و

ولتا* الغائی در زمان رسیدن پیستون 1 و 4 به نقطه مرگ بالا می باشد که در این لحظه پیستون یک در حالت انفجار و پیستون 4 درابتدای مکش قرار دارد. در این صورت در هر دور گردش میل لنگ یک بار پالس دامنه بزرگ ایجاد می شود ترمینال یک سنسور به ecu نصب شده و دارای پلاریته مثبت است .

و ترمینال 2 هم به ecu نصب شده و دارای پلاریته منفی است . وقتی دندانه به سنسنور نزدیک می شود پلاریته مثبت می شود و وقتی دندانه از سنسور دور می گردد پلاریته منفی می گردد. به این صورت یک سیگنال تناوبی تولید می شود و به ecu می رود .

سیکنال های کوتاه نشانه عبور دندانه ها و سیکنال بلند نشانه عبور دندانه های حذف شده است .

به این صورت 58 دندانه و دو دندانه حذف شده دیده می شود .

 

6- سنسور سرعت سنج خودرو این سنسور روی پایه کیلومتر شمار دیفرانسیل نصب می شود .این سنسور برق 12 ولت خود را از پایه 6 رله اصلی می گیرد

 

و با چرخش محور خود که از دنده کیلومتر شمار می گیرد به ecu پالس ارسال می کند.

اطلاعات این سنسور برای محاسبه دور موتور گشتاور موتور و انتخاب بهترین حالت دنده در گیربکس اتوماتیک کنترل سوخت شتاب گیری مثبت و منفی مانند ترمز گرفتن و حرکت کردن به کار می رود. این سنسور در برابر سرب فسفر منگنز و کلسیم روغن حساس است و نباید با این مواد برخورد کند

7- محفظه دریچه گاز و تجهیزات نصب شده روی آن . این قطعه در ورودی مخزن آرامش نصب می شود و دارای تجهیزات زیر است

دریچه گاز که با سیم گاز باز می شود

سنسور tps که موقعیت باز بودن دریچه را به ecu منتقل می کند

موتور پله ای یا استپر موتور که هوای مورد نیاز موتور را در دور آرام به صورت مرخله ای تهیه می کند.

موتور پله ای موتوری است که با دریافت پالس الکتریکی از ecu تا زاویه دلخواه به عقب حرکت کرده و مجرای میانی عبور هوا را باز و بسته می کند محور موتور دارای پیچی است که با چرخش آن سوپاپ مخروطی از محل خود به جای نشست دور یا نزدیک می شود . هرگاه موتور به جهت راست بچرخد سوپاپ بسته می شود و هوای کمتری به موتور می رود

هرگاه به چپ بچرخد سوپاپ باز می شود و هوای زیاد و بیشتر وارد موتور می شود .

8- کوئل از دارای چهار ترمینا فشار ضعیف

و چهار ترمینال فشار قوی است

و از نوع بدون تقسیم کننده و از روش تقسم بین سیلندرهای زوج استفاده می کند .در موتورهای با سیلندر های زوج پیستون های قرینه در یک موقعیت قرار دارند. در موتور پراید سیلندر 1 و4 باهم و 2 و 3 باهم در یک موقعیت قرار دارند .

ترمینالهای فشار ضعیف

ترمینال چهارم کوئل به خازن 2.2 میکرو فاراد متصل است

ترمینال سوم کوئل به برق 12 ولت از طریق ترمینال شماره 4 رله دوبل متصل است

ترمینال دوم به ecu و ترمینال mih3 مربوط به کوئل دو و سه

ترمینال یکم به ecu و ترمینال mig3 مربوط به کوئل یک و چهار

9 - رله دوبل که در پایان کامل در مورد مدار آن می نویسم

10 - سنسور تعیین محل پیستون اول . این سنسور روی محلی که در گذشته دلکو نصب میشد نصب شده

. این سنسور شیار دور میل سوپاپ را زیر نظر دارد. هر وقت شیار روی میل سوپاپ در مقابل سنسور قرار گیرد نصبت به شناسای پیستون اول در نقته مرگ بالا اقدام می کند

11- کلید اینرسی یا کلید قطع کن . این کلید روی بدنه نصب می شود هرگاه ضربه ای در تصادفات به بدنه وارد شود

برق رله قدرت در رله دوبل را قطع می کند و ان*کتور کنیستر پمپ بنزین را قطع می کند و موتور خودرو خاموش می شود .

برای وصل کردن مجدد باید قسمت لاستیکی آن را فشار دهیم .این کلید در کیا وجود ندارد.

12- سنسور اکسی*ن . این سنسور دارای گرم کن است تا محفظه اندازه گیری سنسور را گرم کند

13- سنسور ضربه هرگاه موتور تولید ضربه ناشی از خودسوزی داشته باشد که بر اثر افزایش فشار هوا یا افزایش رطوبت هوا ویا کف تراشی سرسیلندر و پایین بودن اکتاین سوخت باشد موتور با لرزش زیاد کار می کند جهت جلو گیری از زیان این خود سوزی این سنسور سیکنالی را به ecu منتقل می کند

و ecu جرقه را ریتارد می کند و خودسوزی را از بین می برد . 

شیر برقی کنیستر این سنسور بخارت بنزین را که در منبع کنیستر جمع شده را به منی فولد ورودی یا همان مخزن آرامش منتقل می کند

این سنسور مانند یک شیر برقی کار می کند و از ecu فرمان می گیرد .

15- چراغ عیب یابی اگر د سیستم عیب وجود داشته باشد این چراغ روشن می شود و اعلام عیب می کند .

16- ecu در این سیستم اصلاح شده و مصرف سوت در این سیستم کمتر است . 

با روشن کردن سوئچ موتور برق از فیوز 5 آمپری به ecu رسیده و ecu برق ترمینال 10 در رله دوبل را بدنه کرده

و در نتیجه سیم پیچ رله اصلی مگنت شده و پلاتین آن بسته می شود در دایره قرمز شکل زیر پلاتین بسته شده را می بینید در شکا زیر سمت چپ رله اصلی و سمت راست رله قدرت را می بینید .

در این حالت برق مستقیم از پایه 11 از پلاتین رله اصلی گذشته و به پایه های 9 و 1 رله اصلی می رسد

برق پایه 9 به فن رادیاتور و سوئچ اینرسی می رسد

و برق ترمینال 1 به ecu می رود

سویئچ اینرسی به صورت دائم توسط مگنت داخلی خود وصل است وترمینال های آن که 1 و 3 است به هم وصل است و در زمان تصادف شدید این سویئچ برق را قطع می کند و پایه 1و 3 این سویئچ قطع می شود

برق از پایه 3 سویچ اینرسی به پایه 14 رله قدرت می رود

و وارد سیم پیچ رله قدرت می شود و از ترمینا 7 رله قدرت به ecu می رود و اتصال بدنه می شود با این عمل رله قدرت فعال شده و پلاتین آن بسته می شود . در شکل زیر دایره قرمز پلاتین بسته را نشان می دهد

بنا بر این برق باطری از فیوز 30 آمپر گذشته و وارد پایه 8 رله قدرت می شود و از پلاتین بسته گذشته و به پایه 6 و 13 و 4 و 5 رله قدرت می رسد

پایه 6 رله قدرت برق را به سنسور اکسی*ن و سنسور سرعت سنج سنسور موقعیت پیستون اول می دهد در شکل زیر این 3 سنسور را می بینید

پایه 13 برق را به انژکنور ها می رساند 

پایه 4 برق مثبت کوئل را تغدیه می کند

پایه 5 برق مثبت پمپ بنزین و شیر برقی کنیستر را وصل می کند

نتیجه این که هر گاه سویئچ اینرسی در تصادف برق را قطع کند برق ترمینال های 6 و 13 و 4 و 5 قطع می شود تا خطر آتش سوزی کمتر شود .

حالت مختلف رله دوبل

حالت جرقه روشن موتور روشن

در این حالت با بدنه شدن سیم پیچ رله اصلی یعنی همان پایه 10 رله اصلی توسط ecu

برق رله اصلی از پایه 9 به کلید اینرسی می رسد

و از پایه 3 کلید اینرسی به پایه 14 رله قدرت می رسد

 

با بدنه شدن پایه 7 سیم پیچ رله قدرت توسط ecu

رله قدرت به صورت وصل در آمده و برق قوی 30 آمپری را به مصرف کننده های مهم موتور را وصل می کند

حالت کلید جرقه خاموش

در مدت 3 تا 5 ثانیه پس از خاموش کردن موتور ecu رله اصلی را به مدت 3 تا 5 ثانیه روشن نگه می دارد تا موتور پله ای به حالت اولیه برگشت کند .

با قطع شدن بدنه سیم پیچ رله قدرت در ecu و با باز شدن پلاتین رله قدرت برق مصرف کننده های مهم مانند پمپ بنزین ان*کتور کوئل وفن رادیاتور و.... قطع می شود .

و برق مستقیم از ترمینال 1 رله اصلی به ecu وصل است تا موتور پله ای بسته شود .

حالت موتور خاموش رله دوبل قطع

در این حالت رله اصلی به مدت 3 تا 5 ثانیه روشن می ماند تا موتور پله ای به حالت اولیه برگشت کند و نیز آخرین اطلاعات در حافظه ecu ثبت گردد .

در این حالت پلاتین های رله اصلی قطع می شود

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم آذر 1389ساعت 6:6 بعد از ظهر  توسط محسن ملکی میرکلایی  |  نظر بدهید

قانون اهم

 

قانون اهم

که به نام کاشف آن جرج اهم نام گذاری شده است، بیان می دارد که نسبت اختلاف پتانسیل (یا افت ولتاژ) بین دو سر یک هادیمقاومت) به جریان عبور کننده از آن به شرطی که دما ثابت بماند، مقدار ثابتی است:

V \over I} = R}


که در آن V ولتاژ و I جریان است. این معادله منجر به یک ثابت نسبی R می شود که مقاومت الکتریکی آن وسیله نامیده می شود. این قانون تنها برای مقاومتهایی صادق است که مقاومت شان به ولتاژ اعمالی دو سرشان وابسته نباشد که به این مقاومت ها مقاومت های اهمی یا ایده آل یا وسیله های اهمی گفته می شود.
خوشبختانه شرایطی که در آن قانون اهم صادق است، بسیار عمومی است.( قانون اهم هیچگاه برای ابزارهای دنیای واقعی کاملا دقیق نیست چرا که هیچ ابزار واقعی وجود ندارد که یک ابزار اهمی باشد).
معادله V / I = R حتی برای ابزارهای غیر اهمی هم صادق است اما در آن صورت دیگر مقاومت R یک مقدار ثابت نیست و به مقدار V وابسته است. برای اینکه بررسی کنیم که آیا ابزاری اهمی است یا نه، می توان Vرا بر حسب I رسم کرد و نمودار بدست آمده را با خط مستقیمی که از مبدا می گذرد مقایسه کرد.
معادله قانون اهم اغلب بصورت :

V = I \cdot R


بیان می شود چرا که این معادله صورتی است که اکثر اوقات همراه مقاومت ها بکار برده می شود.
فیزیکدانان اغلب فرم میکروسکوپیک قانون اهم را استفاده می کنند:

{mathbf{j} = \sigma \cdot \mathbf{E\


که در آن j چگالی جریان ( جریان عبوری از واحد حجم)، & هدایت و E میدان الکتریکی است. و در واقع فرمی است که اهم قانونش را بیان کرد. فرم عمومی V = I·R که در طراحی مدارات بکار می رود، نسخه ماکروسکوپیک متوسط گیری شده فرم اصلی است.
دانستن این مطلب مهم است که قانون اهم یک قانون گرفته شده از ریاضیات نیست ولی بخوبی توسط شواهد تجربی تایید می شود. گاهی اوقات هم قانون اهم به هم می خورد چرا که این قانون بسیار ساده سازی شده است.
منشا اصلی به وجود آمدن مقاومت در مواد در برابر جریان الکتریکی را می توان عیب ها، ناخالصی های مواد و این واقعیت که الکترون ها خودشان اتم ها را به این طرف و آن طرف می زنند، دانست. وقتی که دمای فلز افزایش می یابد، عامل سوم نیز افزایش می یابد بنابراین، وقتی که یک جسم به علت عبور جریان الکتریکی از آن گرم می شود، مانند رشته داخل حباب لامپ، مقاومتش افزایش می یابد.
مقاومت یک جسم از معادله زیر بدست می آید:

(R = \frac{L}{A} \cdot \rho = \frac{L}{A} \cdot \rho_0 (\alpha (T - T_0) + 1


که در آن & مقاومت ویژه، Lطول جسم هادی، A مساحت سطح مقطع آن، T دمای جسم، T_0 یک دمای مرجع (معمولا دمای اتاق) و rho_0 و alpha ثابت های ویژه ماده جسم هادی اند.

رابطه با هدایت گرما


معادله انتشار الکتریسته که بر اساس اصول اهم بیان شده است، مشابه معادله جیان-باپتیست-ژوزف فوریر برای انتشار گرما است و اگر ما در روش حل فوریر یک مساله هدایت گرمایی کلمه دما را به پتانسیل الکتریکی تغییر داده و جریان الکتریکی را به جای شار گرمایی بکار ببریم، در آنصورت ما دارای روش حل فوریر مساله مشابه برای هدایت الکتریکی خواهیم بود. پایه کار فوریر ایده و تعریف واضح او از هدایت بود. اما امر این شامل فرضی است که بی تردید برای گرادیان های دمای کوچک درست است. فرض در نظر گرفته شده این است که اگر تمامی متغیر ها ثابت باشند، شار آزمایش‌های مربوط به گرما به شدت متناسب با گرادیان دما است.
فرض کاملاً مشابهی هم در بیان قانون اهم گذاشته شده که اگر مابقی متغیرها یکسان در نظر گرفته شوند، قدرت جریان در هر نقطه متناسب با گرادیان پتانسیل الکتریکی است. با روش های پیشرفته موجود، بررسی دقت این فرض در الکتریسته از آزمایش‌های مربوط به گرما بسیار آسانتر است.
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم آذر 1389ساعت 5:55 بعد از ظهر  توسط محسن ملکی میرکلایی  |  نظر بدهید

مشکلات کولر خودرو

 
 

مشکلات کولر خودرو

 

 

 
مقدمه :

انسان از بدو پیدایش همواره در جست وجوی بهبود زندگی و رفاه و آسایش خود بوده و با گذشت زمان  و کسب تجربیات پی در پی راه زندگی را هموارکرده و تکامل داده است . انسان توسط قوه تفکرکه خداوند درون وجود او نهاده در زمانهای مختلف چه از دورانی که در میان غارها و جنگلها زندگی می کرده و چه امروز که در شهرهای پیشرفته و صنعتی به زندگی خود ادامه می دهد با کسب تجربیات متعدد همواره در جهت تکامل حرکت صعودی داشته است .
 امروزه می بینیم که شرایط زندگی و حتی سیستم فیزیکی و جسمی ما انسانها نیز با دوران قبل تفاوت چشمگیری پیدا کرده و این امر به وضوح در زندگی ما قابل لمس است. به عنوان مثال داشتن یک وسیله خنک کننده مثل کولرهای گازی در زندگی امروزی خانواده ها یک امر ضروری و غیر قابل اجتناب است یعنی اگر کمی دقت کنیم می بینیم که خوابیدن،استراحت کردن و حتی اقامت در یک محیط که فاقد لوازم خنک کننده (مخصوصا در مناطق گرمسیری) باشد غیر قابل تحمل و قبول است و با این مقدمه در این زمینه به موضوع داشتن یک فضای خنک و مطبوع در فصل گرما خصوصا در مناطق گرمسیری می پردازیم.


تاریخچه اختراع کولرهای ماشین:

انسان که همواره در زندگی نیازمند حرکت وجابجایی از مکانی به مکان دیگر بوده،از دیر باز به فکر اختراع وسیله نقلیه جهت جابجایی بار و مسافر بوده و در این زمینه نیز پیشرفتهای بسیاری داشته که امروزه به وضوح قابل مشاهده میباشند . استفاده از هواپیماهای مدرن،کشتیهای بزرگ وهمچنین اتومبیل های مدرن امروزی حاصل تلاش و تجربیات پی در پی انسان از دیر باز تا به حال بوده است . به وجود آوردن یک محیط قابل تحمل و راحت در داخل وسایل نقلیه نیز خالی از تفکر انسان نبوده و همواره نیز در جهت بهبود هرچه بیشترفضای درون وسایل نقلیه گامهای مثبتی برداشته است.به عنوان مثال به داشتن یک سیستم تهویه مطبوع در یک اتومبیل که امروزه نیازضروری برای هر کسی می باشد می پردازیم.


سیستم تهویه مطبوع :

بطورکل سیستم تهویه مطبوع (fresh vemtletion )که کار آن به وجود آوردن یک فضا و دمای مناسب جهت آسایش ماست،از فکر آمریکایها در چندین دهه قبل سرچشمه گرفته و آنها در این زمینه پیشقدم بوده اند . شرکت جنرال فورد یکی از نخستین کمپا نیهای اتومبیل سازی امریکا از همان سالهای نخست که به تولید اتومبیل های خود اقدام کرد در فکر ایجاد رفاه و آسایش هر چه بیشتر سرنشینان اتومبیل بود و برای ایجاد یک فضای خنک و مطبوع در درون سالن خودرو، از تفکر متخصصین زیادی استفاده کرد . به عنوان مثال در اوایل،آنها در قسمت جلوی اتومبیل بین داشبورد و موتور یک محفظه خالی ایجاد کرده بودند و با ریختن یخهای خرد شده و استفاده از وزش باد در هنگام حرکت اتومبیل ، نسیم خنکی در درون اتومبیل ایجاد می کردند . پس از آن با پیدایش سیستم های برودتی که با انرژی گرمایی نفت بوجود می آمدند( با بکار بردن یک تانکر کوچک که درون آنرا از گاز آمونیاک پر کرده بودند) جهت سرما سازی استفاده می کردند ولی این حالت به دلیل داشتن خطر نشت گاز آمونیاک که برای انسان خیلی خطر ناک است چندان دوام نیاورد و کنار گذاشته شد.یکی از متخصصین شرکت (ABRO TERMO KING ) &.

(decho cliom) موفق به تولید یک گاز برودتی بدون خطر برای اتومبیل شدند ولی مشکل عمده آنها ساختن یک سیستم پمپاژ جهت به حرکت در آوردن این گاز در اتومبیل بود . بعد از یک سال تلاش و تفکر بالاخره آنها با همکاری یک شرکت دیگر به نام carier موفق به ساخت یک کمپرسور پمپاژ گاز شدند. این کمپرسور گاز تزریقی را که درون محفظه آن می فرستادند به صورت فشار p.s.a از لوله های خروجی خود به بیرون پمپاژ می کردند.مقدار فشار و دمای خروجی کمپرسور می بایست با سیستم cooling گاز و همچنین dr آن همخوانی داشته باشد . آنها بعد ازمدتها توانستند با ایجاد یک فضای کاهنده دما یا کندانسور (condansor) فشار و دمای مناسب را جهت برقراری نظم بین پمپاژ گاز و سیستم تبرید ایجاد کنند.

حال به طور اجمالی کارکرد یک سیستم برودتی اتومبیل را توضیح می دهیم.


تشریح سیستم کولر اتومبیل:

بطورکل در سیستم تبرید کولر اتومبیل ابتدا گاز بایستی توسط یک دستگاه پمپاژ گردیده و پس از کاستن گرمای ایجاد شده به درون محفظه داشبورد اتومبیل هدایت شود و آنجا عمل تبرید را انجام دهد.

کمپرسور:
 
 کمپرسورها از نظر تزریق گاز به دو نوع تقسیم می شوند:

1- کمپرسور های که با سیستم گاز برودتی R12کار می کنند.

2- کمپرسورهای که با گاز R134A فعال می شوند.

گاز R12 که سالها مورد استفاده قرار می گرفت به دلیل داشتن اثر مخرب روی محیط زیست کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و در سالهای اخیر گاز (متو رفریجرنت (R134a جایگزین آن شد.
کمپرسور که از نظر مکانیکی تشکیل شده از یک سیستم پمپاژ و یک سیستم ساکشن از نظر قدرت hp در انواع مختلف وجود دارند.تشریح عملکرد گاز در درون سیستم :

هنگامی که ما کمپرسور را با زدن کلید A/Cفعال می کنیم ،گازی که درون محفظه کمپرسور است به شدت 507 تا 709 p.s.a از قسمت خروجی (دیس شارژ) خروج کرده و وارد یک سیستم خنک کننده گاز گرم بنام کندانسور می شود.کندانسور نیز به کمک یک فن که در قسمت جلوی اتومبیل نصب شده به کاستن دمای گاز خروجی کمپرسور پرداخته و فشار و دمای گاز خروجی را برحسب میدان لازم تقریبا به 35 تقلیل داده و به درون یک محفظه دیگر بنام داریر رسیور هدایت می کند .

درایر رسیور:
 
کار درایر رسیور ابتدا کاستن دما و سپس جمع نمودن مقدار مایع گاز به درون خود و فرستادن گاز تبخیر شده به قسمتهای دیگر میباشد .
درایر رسیور از نظر شکل همانند یک کپسول کوچک است که درون آن از دو نوع مواد شیمیایی بنام مولوکاmoloka و سیلیکا selikiaانباشته شده است . ماده مولوکا در قسمت بالای درایر است و گاز ورودی را از روغن جدا نموده و به قسمت زیرین خود هدایت می کند و ماده دیگر نیز بنام سیلیکا گاز را تبخیر کرده و مایع آن را درون خود نگه داشته و گاز تبخیری را که رطوبت آن کاسته شده به درون لوله های خروجی (اوپراتور ) هدایت می کند .

اواپراتور یا سرد خانه

گاز گرم و تبخیر شده توسط کمپرسور بایستی بوسیله یک دستگاه خنک شده و سرما تولید کند . امریکایها در اوایل کار با ساختن یک اواپراتور که از جنس آهن درست شده بود برای سرما سازی استفاده می کردند.آنها با استفاده از لوله های آهنی و ورقه های نازک به ساخت اواپراتور دست زدند ولی این روش خیلی زود جواب منفی داد و هرگز آن برودت پیش بینی شده در سیستم را نداشت زیرا آهن بر حسب نوع آلیاژی که دارد توانایی سریع گرم یا سرد شدن را ندارد و همچنین به علت سختی آلیاژ، زنگ زدگی و پایین بودن پمپاژ p.s.a در آن زمان، نتوانست جواب مطلوبی بدهد.سپس آنها به فکر آلیاژ دیگری افتادند و مس را انتخاب کردند . مس به دلیل اینکه نسبت به آهن خیلی دارای انعطاف و همچنین دارای سرعت عمل بالا در تغییر دما بود مورد توجه قرار گرفت و پس از مدت ها بالاخره توانستند با استفاده از لوله های مسی و نصب ورقه های مبدل هوا در کناره های لوله به اختراع جدید و قابل قبولی برسند. این نوع اوپراتور ها که از لوله های مسی درست شده بودند جواب بسیار مثبتی دادند و سالها در کلیه سیستمهای برودتی مورد اجرا قرار گرفتند ولی بدلیل اینکه فلز آلومنیوم خیلی بهتر و سریعتر از مس حرارت را منتقل می کرد در ساخت اواپراتور بجای مس از آن استفاده شد و مورد توجه خاص قرارگرفت.اوپراتورها از لوله های مارپیچی تشکیل شده اند که یک سر ورودی آن به قسمت دیس شارژ و سر خروجی آن به قسمت ساکشن کمپرسور متصل است.در قسمت ورودی اوپراتور یک دستگاه انبساط کننده بایستی وجود داشته باشد که عمل پایین آوردن دمای گاز را به طور ناگهانی و خیلی سریع انجام دهد. این دستگاه بنام اسپکشن والو است.

اسپکشن والو چیست؟

این دستگاه دارای یک ورودی گاز تبخیر شده و یک خروجی گاز منبسط است. درون اسپکشن یک محفظه توخالی که در قسمت پایین آن سه تا شش سوراخ است وجود دارد و درون هر کدام از این سوراخها نیز سوپاپ استیل موجود است که هنگام پمپاژ گاز همانند پیستونهای موتور اتومبیل بالا وپایین حرکت می کنند و گاز پمپاژ شده را از کناره های خود عبور داده و چنان تحت فشار قرار می دهد که دمای گاز خروجی به طور بسیا ر سریع تقلیل یافته و منبسط می شود .
این سوپاپها بر حسب قدرت کمپرسور و نوع روغن تزریقی به آنها متفاوت است. اسپکشن ها در قدیم به وسیله گاز جیوه عمل انبساط را انجام می دادند ولی امروزه این کار به وسیله ATO NETانجام می گیرد.(سیم فنری شکل)
نوع اسپکشن و همچنین تنظیم دهانه ورودی آن در کار بر تنظیم برودت خیلی موثر است. اکثر اوقات به دلیل نداشتن اطلاع دقیق بعضی از افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند از اسپکشن های غیر استاندارد یا مخالف با نوع گاز تزریقی استفاده می کنند که این کار در انجام سرما سازی خلل ایجاد می کند .
قسمت خروجی اسپکشن ها به دهانه ساکشن اواپراتور متصل است و گازی که توسط اسپکشن منبسط گردیده از دهانه خروجی خود وارد ورودی اوپراتور می شود و شروع به خنک کردن سردخانه میشود .

اسپکشن والوها خود به چندین دسته تقسیم میشوند:

1- آنهایی که با گاز برودتی R12 فعال میشوند و بطور اتوماتیک هنگامیکه گاز به قسمت ورودی آن وارد شده عمل انبساط را انجام می دهند.

2- یک دسته اسپکشن ها به وسیله شیر برقی یا (ac valve) فعال می شود که معمولا در اتومبیل های اروپایی تغییر زیادی ندارد و گرما نیز چنان زیاد نیست که فشار p.s.a کمپرسور را مورد تاثیر قرار دهد . همچنین به علت هوای سرد زمستان و احتمال یخ زدگی روغن کمپرسور داشتن یک شیر برقی که همزمان با پمپاژ گاز توسط کمپرسور فعال شود ، لازم و ضروری است.

معمولا در مناطق گرمسیری یا تروپیسکال از اسپکشن های معمولی استفاده می شود.

دسته دیگر این اسپکشن ها نیز با گاز a R134 فعال می شوند .

حالا سوال این است که کار رفت و برگشت سرما درون اواپراتور چگونه انجام می شود؟

اوپراتور ها همانگونه که قبلا توضیح داده شد از آلیاژ آلومنییم به صورت لوله های مارپیچی تشکیل شده است که به وسیله ورقه های نازک آلومنییمی که درون آنها قرار گرفته اند شکل می گیرند .

گازی که توسط اسپکشن منبسط گردیده وارد لوله های مارپیچی می شود و لوله ها شروع به سرد شدن می کنند و به وسیله لوله ساکشن ( معمولا سایز 10 اینچ مورد استفاده قرار می گیرد) به کمپرسور باز میگردند. اگر به هر دلیل عمل ساکشن قطع گردد، اواپراتور سریعا یخ زده و گاز منبسط شده درون آن تبدیل به یخ می شود .

کار رفت و برگشت گاز درون اواپراتور شبیه به رفت و برگشت خون درون قلب انسان است .
سرمای تولید شده ،توسط اواپراتور چگونه باید به بیرون منتقل شود ؟

این کار توسط فن اواپراتور اتومبیل انجام میشود که در اتومبیل ها به دو نوع نصب میشوند: یک دسته اتومبیل هایی که فن اواپراتور در قسمت ورودی اسپکشن قرار دارد و به آن posh tipe می گویند و یک دسته هم فن اواپراتور در قسمت خروجی قرار دارد که آن را pull tipe می نامند.این فن ها سرمای تولید شده در اواپراتور را بطور پوش تایپ(فشاری) و یا بطور پول تایپ (مکنده) به درون لوله های خروجی هدایت می کنند .

کار ترموستات چیست ؟
 
بعبارتی تنظیم دما بوسیله ترموستات انجام می گیرد .ترموستات ها در نوع ساخته شده اند: یک دسته ترموستات های مکانیکی هستند که دارای ولیوم کاهنده یا افزاینده میباشند و یک دسته هم آنهایی هستند که بصورت دیجیتالی عمل می کنند.این ترموستات ها به وسیله یک لوله باریک آلومنییم که درون آن از جیوه sokhit استفاده شده با کاهش و یا افزایش دما سریعا حرکت کرده و علاوه بر حرکت دارای فشار نسبتا بالایی نیز می باشد به این معنی که مثلا اگر دمای درون اواپراتور به11درجه سانتیگراد بالای صفر برسد جیوه حرکتی شدید کرده و به پشت دیافراگم ترموستات فشار لازم را وارد می آورد که در این موقع دیافراگم ترموستات باز شده و پلاتین خروجی کمپرسور را از ورودی A/C جدا کرده و عمل پمپاژ کمپرسور را قطع می کند. پس از چند لحظه که دما به وضعیت عادی خود برگشت مجددا پلاتین به حالت اولیه خود برگشته و کمپرسور فعال می گردد. این عمل بصورت اتوماتیک انجام می گیرد . چنانچه به هر دلیل ترموستات از مدار خارج گردد، اواپراتور پس از مدت کوتاهی دچار یخ زدگی میشود و فن نیز قادر به پرتاب هوای خنک نمی باشند. در این حالت احساس می شود دریچه های خروجی حالت خفگی پیدا کرده است.

انواع لوله های ساکشن و کار آن :

لوله های ساکشن معمولا از دو نوع 10 اینچ P.S.A انتخاب می شوند که در اتومبیل های مختلف دارای اندازه های متفاوتی می باشد. شارژینگ ها معمولا در قسمت لوله ساکشن نصب شده و از آنها هم عمل واکیوم و یا تخلیه هوا و هم عمل شارژ گاز را می توان انجام داد.
شارژینگ های پروشور نیز در قسمت لوله دیس شارژ نصب گردیده که می توان عمل تخلیه یا فشار را برای تست از آنجا انجام بدهیم ولی از آن قسمت عملیات گاز گیری را نمی توان انجام داد.

کار پروشور چیست ؟

پروشور را به سه دسته تقسیم می کنند :

1- پروشورهای low pm

2- پروشورهای hi pm

3- پروشورهای تری اکسش


نوع اول که low pm نام د ارد فقط در هنگام افت شارژ گاز از مدار خارج گردیده یعنی به هر دلیلی فشار گاز از حد معمول کمتر شود پروشور قطع کرده و کمپرسور را از مدار خارج می کند.

نوع دوم پروشورهای hi pm هستند که علاوه بر افت فشار در صورت بالا رفتن دمای گاز خروجی از کمپرسور نیز عمل پمپاژ را قطع می کند.

نوع سوم تری اکسش معمولا در اتومبیل های سواری نصب می شوند که سیستم خنک کننده موتور اتومبیل بوسیله فن انجام میشود . این پروشورها علاوه بر خاصیت افت فشار یا افزایش دما کار راه انداختن فن کوئیل کندانسور ها را نیز انجام می دهند.(از این پروشور ها در پژو 405 استفاده شده است.)


سیستم VENTELITION یا تهویه در اتومبیل به دو نوع انجام می گیرد:

یک دسته اتومبیل هایی که بوسیله پروانه خود موتور عمل تهویه را انجام می دهند و یک دسته هم اتومبیل هایی که بوسیله فن کوئیل خنک می شوند. در نوع دوم فن های اتومبیل علاوه بر تهویه گرمایی رادیاتور بایستی عمل تهویه کولر را نیز انجام دهند. حال چنانچه کولر اتومبیل روشن باشد و فن کوئیل ها به هر دلیل از مدار خارج شوند باعث خلل در کار کولر و بالا رفتن آمپر و دمای موتور می گردد.در این موقع می بایستی safty valve یا سوپاپ کمپرسور عمل کرده و گاز را از مدار خارج کند.اگر به هر دلیلی سوپاپ از کار خود باز ماند احتمال آسیب رسیدن به قطعات کولر خیلی زیاد میباشد.این سوپاپ در پشت کمپرسور نصب گردیده و در اکثر ماشینهای فرانسوی مشاهده می شود.کار safty valve سیفتی والو ها درکمپرسورها که دارای hp بالایی میباشد، بسیار ضروری است زیرا این نوع کمپرسورها بر حسب پمپاژ بالایی که دارند، چنانچه عمل تهویه کندانسور قطع گردد دمای زیادی در سیستم کمپرسور و لوله های خروجی برقرار می کند و باعث ترکیدگی در سیستم اوپراتور می گردد.این والوها در هنگام بالا رفتن فشار، گاز را به میزان p.s.a 95 از خود خارج کرده و سپس به حالت اولیه برمی گردند. درست همانند شیر اطمینان آبگرمکن های خانگی.


در بعضی اتومبیلها از سیستم برودتی کولر،جهت سردکردن یخچال نیز استفاده می شود:


در این نوع اتومبیلها ابتدا بایستی از کمپرسور توان بالا hp 709 استفاده شود.یخچال این اتومبیلها دارای ابعادی کوچک حدودا بین 20 تا 40 سانتی متر ساخته شده اند که بوسیله یک شیر سولونید مقدار گاز لازم را به درون جداره یخچال فرستاده و موجب خنک شدن آن می گردد. عمل ساکشن نیز توسط اوپراتور کولر انجام می گیرد .

جدیدا چینیها یک نوع یخچال برای استفاده در اتومبیل ساخته اند که از نوع گاز مبرد آمونیاک پر شده و کار می کند. این یخچال ها از انرژی برق باطری استفاده می کنند و چونکه عمل تبخیر توسط المنت انجام می گیرد کار سرما سازی را بالا می برد.

سیستم الکتریکی برق کولر اتومبیل معمولا باید دارای ولتاژ مناسب 12 ولت با A 55 باشد. نوع باطری با توان، ولتاژ و آمپر مناسب در کارکرد کولر بسیار مهم است. معمولا باطریهایی که دارای آمپر پایین 50 هستند ولتاژ مناسبی برای کمپرسور تولید نمی کنند.

قسمتهای الکتریکی کولر عبارتند:

1- کلید A/C که عمل قطع و وصل کولر را انجام می دهد . این کلید ها در دو نوع هستند: یک نوع کلید ها که برق مثبت را از باطری می گیرند و فعال میشوند و یک دسته کلیدهایی که با منفی فعال میشوند . هنگامیکه کلید A/C طبق فرمان ما فعال شد برق خروجی را به یک پل ترموستات متصل کرده و پل دوم ترموستات جریان را وارد یک کیت الکترونیکی کرده و رله های کیت پس از فرمان گرفتن ولتاژ را به سوی رله های استاتر هدایت می کنند. رله های استاتر بار اضافی را که بر دوش کلید A/C قرار دارد کم کرده و با یک ذخیره سازی و ولتاژ مناسب به دستگاه مربوطه وصل می کنند. معمولا در اتومبیل برحسب تعداد دستگاه های برقی که در مدار قرار دارند رله نصب می کنند.

2- دور بالابر یاfastting.i.r دستگاهی است که برروی اتومبیلهای کاربراتوری نصب می شود.هنگامی که کولر روشن شدeleteric valve نیز فعال گردیده و عمل واکیوم کاربراتور را انجام می دهد. این دستگاه همزمان با روشن شدن کولر فعال شده و بطور اتوماتیک دور موتور را بالا برده و از لرزش موتور جلوگیری می کند .

در اتومبیل های انژکتوری چونکه عمل بالا بردن دور موتور بصورت حرارت پودری انجام گردیده نیازی به دور بالابر نیست.

کمپرسور:

کمپرسور دستگاه حرکت دهنده گاز مبرد در کولر اتومبیل می‌باشد. کمپرسور با گرداندن گاز در اجزاء سیستم در واقع شبیه به قلب مجموعه عمل می‌نماید. همچنین کمپرسور فشار و در نتیجه دمای گاز کم فشار خارج شده از اواپراتور را نیز افزایش می‌دهد. کمپرسور گاز مبرد را از اواپراتور به داخل کندانسور و سپس به کپسول خشک کننده و مجدداً به داخل اواپراتور سوق ..................


مزایای کولر اتومبیل:

در عصر حاضر دیگر وجود کولر در اتومبیل به عنوان یک وسیله لوکس تلقی نمی‌شود بلکه کولر اتومبیل به عنوان ضرورتی مطرح می‌گردد که ضامن استفاده از اتومبیل توام با امنیت و آرامش خاطر است.
احتیاجی به توضیح نیست که هنگامی که اتومبیل شما مجهز به کولر باشد، می‌توانید با اعصاب آرامتر و راحت‌تر به رانندگی بپردازید. زیرا هرگز گرمای طاقت فرسا، گازهای خطرناک، گرد و غبار و سر و صدا به داخل اتومبیل شما راه نخواهد یافت.
سیستم کولر اتومبیل در واقع از مجموعه قطعاتی تشکیل شده است که پس از نصب برروی اتومبیل، برای فضای داخل کابین تولید برودت دلخواه را می‌نمایند.
کولر اتومبیل با کاهش حرارت و رطوبت داخل کابین به ما کمک می‌نماید تا رانندگی راحت تری داشته و در طول مسیر از آرامش کافی برخوردار باشیم.

کمپرسور:

کمپرسور دستگاه حرکت دهنده گاز مبرد در کولر اتومبیل می‌باشد. کمپرسور با گرداندن گاز در اجزاء سیستم در واقع شبیه به قلب مجموعه عمل می‌نماید. همچنین کمپرسور فشار و در نتیجه دمای گاز کم فشار خارج شده از اواپراتور را نیز افزایش می‌دهد.
کمپرسور گاز مبرد را از اواپراتور به داخل کندانسور و سپس به کپسول خشک کننده و مجدداً به داخل اواپراتور سوق می‌دهد.
کمپرسورهایی که در سیستمهای کولر اتومبیل به کار برده می‌شوند، می‌بایست دارای خواصی از قبیل وزن و حجم متناسب با قدرت موتور باشند تا هنگام نصب به راحتی در محل مورد نظر قابل جایگذاری بوده و بار اضافی بر موتور اتومبیل تحمیل ننمایند.

کندانسور:

کندانسور یکی از اجزائی است که وظیفه تبادل حرارت را بر عهده دارد.
کندانسور گرمای جذب شده توسط اواپراتور از گاز مبرد داخل سیستم را به هوای محیط خارج از کابین اتومبیل انتقال می‌دهد.


کپسول خشک کننده:


کپسول خشک کننده بعنوان منبع ذخیره گاز مبرد و جاذب رطوبت گاز عمل می‌نماید. معمولاً این کپسول دارای یک سوئیچ ایمنی می‌باشد تا در مواقعی که فشار گاز از حد تعریف شده کمتر یا بیشتر شود، به طور خودکار جریان برق کمپرسور را قطع ‌نماید.
همچنین بر روی این کپسول شیشه‌ای جهت رؤیت گاز وجود دارد. شیشه رؤیت به ما این امکان را می‌دهد تا بتوانیم گردش و میزان گاز موجود در سیستم را کنترل نماییم.

شیر انبساط:

شیر انبساط تعیین کننده میزان صحیح گاز وارد شونده از کندانسور به داخل اواپراتور از طریق یک فیلتر است. همچنین این قطعه فشار مبرد را بطور ناگهانی کاهش می‌دهد. هنگامی ‌که کمپرسور شروع به کار می‌نماید، شیر انبساط باز شده و مبرد مایع با عبور از صافی مربوط به ورودی مایع پرفشار به گاز پر فشار تبدیل می‌گردد.
زمانی که اواپراتور میزان بیشتری مبرد را طلب می‌نماید، شیر انبساط اجازه می‌دهد تا مبرد کم فشار مورد نیاز به داخل کویل اواپراتور وارد گردد. شیر انبساط برقرار کننده تعادل میان بار گرما و خنک کنندگی بهینه اواپراتور می‌باشد.

اواپراتور:

یکی دیگر از قطعات اصلی سیستم کولر اتومبیل اواپراتور است.
اواپراتور مجموعه‌ای از قطعات است که وظیفه کاهش گرمای هوای کابین اتومبیل را بر عهده دارد. یکی دیگر از وظایف مهم این قطعه، جذب رطوبت از هوای داخل کابین می‌باشد.
جریان سریع هوای ایجاد شده توسط فن الکتریکی با عبور از سطح کویل اواپراتور، برودت ایجاد شده توسط کویل را از طریق کانال‌ها و دریچه‌های هدایت هوا به داخل کابین اتومبیل انتقال می‌دهد. عمل ایجاد برودت توسط کویل اواپراتور باعث تقطیر رطوبت هوای داخل کابین گشته و قطرات آب ایجاد شده از طریق لوله مخصوصی به خارج از کابین اتومبیل منتقل می‌گردد.
سیستم کولر اتومبیل دارای دو سوئیچ کنترلی است که یکی از آنها زمانی که فشار گاز کم یا زیاد باشد، کمپرسور را از مدار خارج نموده و دیگری از ایجاد یخ در داخل محفظه اواپراتور جلوگیری می‌نماید. عدم کارکرد مناسب هریک از این دو سوئیچ می‌تواند باعث از کار افتادن کل سیستم گردد.
 
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم آذر 1389ساعت 4:54 بعد از ظهر  توسط محسن ملکی میرکلایی  |  نظر بدهید

لامپ ترمز دستی

 

لامپ ترمز دستی

 

 

 

لامپ اخطار دهنده ترمزدستی به جهت جلوگیری از حرکت خودرو با ترمز دستی در جلو داشبورت کنار دیگر نشان دهنده ها قرار گرفته شده است. این چراغ هنگام استفاده از ترمز دستی روشن شده وراننده را از فعال بودن سیستم ترمز دستی آگاه می سازد. این چراغ به خاطر اهمیت غیر فعال بودن ترمز دستی در هنگام رانندگی طراحی گردیده است گاهی اوقات برای همه ما پیش آمده است که در هنگام فعال بودن ترمز دستی به حرکت با خودرو پرداخته ایم خصوصا وقتی که ترمز دستی مدتی مدید کار کرده ودیگر حساسیت لازم را ندارد و نیروی مقاوم محسوسی در برابر حرکت خودرو به وجود نمی آورد در چنین موقعی (حرکت با ترمز دستی) باعث به وجود آمد حرارت زیاد در سیستم ترمز میشود که باعث خراب شدن

۱- لاستیک های سیستم ترمز

2- روغن ریزی از سیستم وهمچنین به علت بالا رفتن حرارت در اغلب اوقات لنتها اصطکاک اولیه خود را از دست میدهند یا به قول معروف لنتها شیشه میکنند.

 در همه این موارد رفع عیب مستلزم هزینه زیاد وتلف شدن وقت مصرف کننده میشود به همین علت این چراغ در جلو داشبورد طراحی ونصب گردیده که همه ما هشدار آن را در بعد از کشیدن ترمز دستی شاهد هستیم و خیلی وقتها ما را سر حواس میاورد تا ترمز دستی را غیر فعال کنیم (بخوابانیم) وسپس شروع به حرکت کنیم . حال که با این لامپ ولزوم وجود آن آشنا شدیم میتوانیم به نحوه کار کرد آن بپردازیم .اجزای این مداروهمچنین ترتیب عبور جریان به ترتیب زیر است.

1- باطری 2- اتومات استارت 3- آمپر متر 4- سوییچ 5- جعبه فیوز 6- لامپ جلو داشبورت 7- کلید ترمز دستی.

نحوه قرار گرفتن اجزا هم در مدار درست مطابق ترتیب بالا میباشد.

این لامپ در جلو آمپر قرار داده شده است و دو سر سیم آن در پشت آمپر عایق شده یک سیم آن به ترمینال ignition استارت متصل میگردد و سر دیگر سیم به کلید فشاری متصل میگردد (لازم به ذکر است که این کلید طوری اهرم بندی شده است که با کشیدن ترمز دستی قسمت فشاری آن رها میگردد و ترمینال خود را بدنه میکند) این چراغ هشدار دهنده جریان مثبت خود را بعد از قرار گرفتن سویچ در حالت ignition از پشت سوییچ تامین میکند حال اگر ترمز دستی فعال باشد اهرم فشاری کلید قطع و وصل به کار رفته در سیستم آزاد است وچراغ خود را از طریق کلید بدنه میکند در نتیجه روشن میشود این چراغ مادامی که ترمز دستی فعال است ودر عین حال سوییچ هم باز است روشن میماند تا این که یکی از آن دو (کلید فشاری یا سوییچ موتور) قطع گردد قابل ذکر است برخی از خودرو ها علاوه بر این چراغ از آلارم هم استفاده میکنند که در هنگام فعال بودن ترمز دستی آلارم خاص خود را پخش میکند .

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم آذر 1389ساعت 11:28 قبل از ظهر  توسط محسن ملکی میرکلایی  |  نظر بدهید

عیب یابی سنسور های خودرو از روی نشانه های ظاهری

       

عیب یابی سنسور های خودرو از روی نشانه های ظاهری

عیب یابی سنسور های خودرو از روی نشانه های ظاهری سنسور دور موتور:
 
 1- روشن نشدن خودرو به دلیل ارسال نشدن سیگنال ها به ECU برای پاشش سوخت
 2- نمایش ناصحیح دور موتور خودرو در زمان روشن بودن ماشین.
 3- ایجاد حالت CUT OFF قبل از رسیدن دور موتور به رد لاین.
 4- ثابت ماندن یا حرکت نکردن دور سنج از یک دور موتور مشخص. سنسور فشار هوای ورودی: در خودرو های انژکتوری که مجهز به سنسور اکسیژن نمیباشند با از کار افتادن این سنسور بد کار کردن موتور خودرو به وضوح قابل مشاهده و حس میباشد. اما در خودرو های مجهز به سنسور اکسیژن باعث میشود که کار این سنسور رو تصحیح کند. در مواردی که سنسور خراب شود ECU اطلاعات مربوط به فشار داخل منیفولد رو از روی سنسور دریچه گاز محاسبه میکند.
 سنسور دمای هوای ورودی به موتور:
 با از کار افتادن این سنسور به خصوص در ماشین های بدون سنسور اکسیژن یا کاربراتی الکترونیکی باعث میشود که تنظیم موتر از حالت ایده ال خود خارج شود و موتور بد کار کند. اما در سایر خودرو ها به انضمام سنسور اکسیژن تا حدودی این خطا تصحیح میشود.
 سنسور دمای اب:
 1- دود کردن خودرو در زمانی که موتور خنک میباشد یا بعد از گرم شدن موتور.
2- بد روشن شدن خودرو در اب و هوای سرد.
 حالا چرا بد کار کردن این سنسور چرا باعث بروز این مشکلات میشود؟ برای تنظیم دور موتور در زمان استارت اولیه این مورد به عهده استپ و ECU میباشد اما در ابتدا اطلاعات از سنسور دما اب گرفته میشود.
 حال اطلاعات این سنسور چه کار هایی انجام میدهد؟؟
 1- فرستادن اطلاعات به کنترل یونیت انژکتور های برای زمان پاشش و شمع ها برای جرقه.
2- ساسات اتوماتیک. سنسور سرعت خودرو: با از کار افتادن این سنسور مشکلاتی از قبیل خاموش شدن موتور در بعضی اوقات و بد کاردن موتور در سرعت های بالا میباشد.
 سنسور دریچه گاز:
 1- کاکرد بد موتور همراه با بالا نرفتن دور موتور از یک حد خاص.
 2- ایجاد دود که ثابت نیست و بنا به شرایط متفاوت میباشد. {دوستان علل خرابی با سنسور دور موتور کمی شبیه هست. اما در عمل متفاوت میباشد.}
سنسور فشار گاز کولر:
 با خراب شدن این سنسور اولین مورد در کارکرد فن ها به وجود میاید. بدین صورت که با زدن بلافاصله کولر فن ها روشن نمیشود. و همچنین در زمانی که فشار گاز کولر بالا یا پایین بیاید دستور روشن و خاموش شدن به کولر رو نمیدهد و باعث اسیب جدی به کل مجموعه میشود. سنسور اینرسی: این سنسور که نوعی سوییچ میباشد با دریافت ضربات در زمان تصادف خودرو با قطع جریان بنزین از احتمال اتش سوزی تا حد بالایی میکاهد.. اما این سوییچ در خودرو های پیکان اردی سمند پرشیا و405 انژکتوری با قطع برق ECU باعث خاموش شدن سریع خودرو میشود. در 405 کاربراتوری با قطع برق پمپ برقی کار میکند. اما این مورد عملا کارایی ندارد چون این پمپ در زمان سرعت های بالا به کمک پمپ اصلی اومده و وظیفه تامین بنزین مورد نیاز خودرو رو بر عهده میگیرد. که یک ضعف محسوب میشود. در 206 های غیر مولتی پلکس این سوییچ باز جریان پمپ برقی رو قطع میکند. اما چون هنوز مقداری بنزین در مجموعه سوخت رسانی و ریل سوخت هست موتور تا مدت کمی به کار خود ادامه میدهد. اما این مورد در 206 های مولتی پلکس کمی به صورت حرفه ای تر عمل میشود و سنسور با توجه به هر ضربه ای عمل نمیکند بلکه ابتدا شدت ضربه توسط BSI محاسبه شده و بعدا اگر با پارامتر های موجود تطابق داشت عمل کرده و جریان پمپ قطع میشود. سنسور ضربه: در مورد این سنسور زیاد بحث کردیم و در اینجا به خرابی اون اشاره میکنیم. با توجه به عملکرد سنسور ضربه و سنسور اکسیژن که به صورت موازی با یکدیگر در ارتباط میباشند اگر خراب شود احتمال تشخیص خرابی به وسیله کارکرد موتور به ویژه در زمان استفاده از بنزین با اکتان بالا. اما اگر تفاوت محسوسی در زمانی که موتور با بنزین معمولی کار میکند و زمانی که از بنزین با اکتان بالا استفاده میکنید مشاهده کردید میتوانید پی به خرابی این سنسور ببرید. سنسور اکسیژن:
 تنها راه تشخیص این سنسور استفاده از دستگاه های تست الایندگی خودرو میباشد.
 انژکتور ها:
 این قطعه که وظیفه پاشش سوخت رو دارد در زمان خرابی باعث بد کارکردن موتور و ایجاد دود به علت کارکرد ناصحیح قطعه میشود. که برای تشخیص خرابی اون اگر هر انژکتوری رو کشیدید و موتور بد کار کرد سالم هست اما اگر تغییری در کارکرد موتور ایجاد نشد و همچنان بد کار کرد انژکتور معیوب میباشد. گرمکن هوزینگ دریچه گاز: نوعی المنت هست برای گرم نگه داشتن مسیر دریچه گاز وجلوگیری از یخزدگی ان. برای عیب یابی این قطعه باید گفت که تا حدودی شبیه استپ میباشد که بدین صورت است مانی که خودرو سرد میباشد و هوا هم سرد است با رها کردن گاز ماشین خاموش میشه. اما زمانی که ماشین گرم بشه دیگه خرابی قطعه به چشم نمیاید و باید خاموش شدن ماشین رو در سایر قطعات جستجو کنید.
 پمپ بنزین:
 با خراب شدن این قطعه
 1-خودرو روشن نمیشود.
 2-در سربالایی ها هنگام شتاب گیری و همچنین در سرعت های بالا ماشین بد کار میکند و ریپ میزند. باید توجه داشت که این مورد می تواند از گرفتگی و کثیفی فیلتر بنزین باشد.
 کویل دوبل:
 این قطعه کار افزایش ولتاژ رو بر عهده دارد. با خراب شدن و نیم سوز شدن کویل شاهد موارد زیر هستیم:
 1- کاهش راندمان موتور افزایش مصرف بنزین به دلیل کاهش شدت جرقه.
 2- روشن نشدن خودرو. در زمان سوختن کویل دوبل معمولا یکی از کویل ها میسوزد. پس تنها به دو شمع از چهار شمع برق رسیده و خودرو به صورت نیمه کامل روشن میشود و با رها کردن سوییچ خودرو دوباره خاموش میشود. که با خرابی سنسور دور موتور فرق دارد چون در سنسور دور موتور کلا موتور روشن نمیشود. پس این رو به خاطر بسپارید.
 خرابی استپ:
 1-خاموش شدن ماشین به خصوص در زمان رها کردن ناگهانی پدال گاز
 2-کاهش دور موتور به مقدار قابل توجه در زمان گرفتن کولر ودور ارام خودرو.
 3- گاز خوردن بی دلیل پس از روشن شدن موتور خودرو. 4-ثابت نبودن بی دلیل دور موتور در دور ارام و کاهش افازیش دور خودرو بدون دلیل. خب این مروری بود به علل خرابی سنسور ها و یکسری از قطعات خودرو.
+ نوشته شده در  سه شنبه دوم آذر 1389ساعت 7:46 بعد از ظهر  توسط محسن ملکی میرکلایی  |  نظر بدهید

آشنایی با سنسور های الکترونیکی موجود در خودرو های پژو 405 و پژو

   

آشنایی با سنسور های الکترونیکی موجود در خودرو های پژو 405 و پژو پارس (قسمت اول)


سنسور ( Sensor ) ، حسگر یا فشنگی ( مهره ، کپسول ) :

سنسورها که از آنها اغلب با عنوان فشنگی یاد می شود عناصری هستند که می توانند به گونه ای یک تغییر حالت مکانیکی ، فشاری یا دمایی را حس کرده و متناسب با آن عکس العملی را نشان دهد که برای ما قابل اندازه گیری و یا از نظر الکتریکی قابل حس باشد تبدیل نمایند . نمونه این سنسورها ، سنسور تک مرحله فن پژو GLX  است که در رمای 57 درجه می تواند یک اتصال بدنه را برای پایه 3 کنترل یونیت فن ارسال نماید . سنسورها ، نحوه کارکرد هر یک و نیز نحوه تست آنها در هنگام توضیح مدار مربوطه آن تشریح خواه شد . در نهایت باید گفت که ایستفاده از سنسور در خودرو پژو یک نوع ترقی یا پیشرفت تکنولوژیکی نسبت به خودروهایی همچون پیکان معمولی است .    
                 سنسورهای موجود در خودروهای پژو 405 و پرشیا :  
۱ - سنسور تک مرحله ای فن در GL & GLX  مربوط به دمای اتاق موتور با شماره نقشه 1520 .
2- سنسور دو مرحله ای فن در GL  مربوط به دمای آب رادیاتور با شماره نقشه 1505 .
3- سنسور مقاومتی آب در GLX  و پرشیا مربوط به دمای آب رادیاتور از نوع PTC  با شماره نقشه 8008  .
4- سنسور مقاومتی آب در پرشیا به دمای آب رادیاتور از نوع NTC  با شماره نقشه 1220  .
5- سنسور مقاومتی اوپراتور در  GLX  و پرشیا مربوط به دمای اوپراتور کولر با شمار نقشه 8006  .
6- سنسور سوئیچ سه مرحله ای در  GLX  و پرشیا مربوط به فشار گاز کولر با شماره نقشه 8007  .
7-  سنسور فشنگی روغن در GL & GLX  و پرشیا مربوط به فشار روغن موتور با شماره نقشه 4110  .
8- سنسور سطح روغن ترمز در  GL & GLX  و پرشیا با شماره نقشه 4410  .
9- سنسور سطح آب در  GL & GLX  و پرشیا با شماره نقشه 4010  .
10- سنسور درب ها ( میکرو سوئیچ های لای دری ) در  GL & GLX  و پرشیا با شماره نقشه 3000  تا  3003  .
11- سنسور گیرنده مادون قرمز سقفی در GLX  و پرشیا مربوط به ریموت کنترل با شماره نقشه 6230 .
12- سنسور لنت ترمز در GL & GLX  و پرشیا مربوط به اتمام کفشک ترمز با شماره نقشه 4430 و 4431  .
13- سنسور دنده عقب در GL & GLX  و پرشیا با شماره نقشه 2100  .
14- سنسور مقاومتی دمای هوای ورودی در پرشیا با شماره نقشه 1240 .
15- سنسور مقاومتی فشار هوای ورودی در پرشیا با شماره نقشه 1312  .
16- سنسور موقعیت دریچه گاز در پرشیا با شماره نقشه 1317  .
17- سنسور سرعت خودرو در پرشیا با شماره نقشه  1620 .
18- سنسور دور موتور در پرشیا با شماره نقشه 1313  .

 


comment نظرات ()